Žmogaus teisių ištekliai

Sutrikusio intelekto asmenims nelengva suprasti žmogaus teisių sąvoką ir idėją. Lengvai skaitoma ir lengvai suprantama informacija yra būtina, kad šis asmuo būtų lygiavertis ir integruotas.

Lengvai suprantamo teksto koncepcija yra naujas integracinis ir aktyvaus dalyvavimo modelis, padedantis sutrikusio intelekto žmogui suprasti informaciją, jungiantis lyderystės, savęs atstovavimo ir media įrankius.
Vadovaujantis tyrimo rezultatais, Puzzle Konsorciumas sukūrė sutrikusio intelekto asmenims pritaikytus informatyvius dokumentus apie žmogaus teises: patarimų rinkinius, sesijos planus, savarankiško mokymosi medžiagą ir t.t.

Šiais įrankiais lengva naudotis. Puzzle informatyvūs dokumentai, pateikia metodus, motyvuoja ir moko sutrikusio intelekto asmenis savarankiškai susikurti informatyvius įrankius.

 Klausimai ir atsakymai apie Puzzle projekto informatyvius dokumentus

  Kas tai yra "Informatyvūs dokumentai"?

 Paprastai, kai mes galvojame apie informaciją, mes įsivaizduojame skrajutes, skelbimus, spaudinius ir mokymosi išteklius, galbūt tinklapius ir video. Šiame projekte mes suprantame „Informatyvius dokumentus“ plačiąja prasme su plačiu spektru informacinių įrankių, kurių pagalba galima sukurti įvairių formų informacinius šaltinius.

 Kiek svarbių dokumentų, susijusių su žmogaus teisėmis, pritaikyta proto negalios asmenų poreikiams?  

 Puzzle projekto tyrimo metu buvo įrodytas rimtas, informacijos pritaikytos proto negalios asmenims apie žmogaus teises, trūkumas. Ypatingai asmenims, kurie negali skaityti ar susiduria su žodinės kalbos supratimo sunkumais. Lengvai skaitoma medžiaga, parengta teksto pagrindu, netinka asmenims, kurie negeba skaityti.

 Kaip galime profesionaliai supaprastinti lengvai skaitomos ir lengvai suprantamos medžiagos, apie žmogaus teises, prieinamumą proto negalios asmenims? 

Vienas iš Puzzle projekto uždavinių buvo išsiaiškinti, kaip dirbant su multimedia įrankiais, paprastu ir kūrybingu būdu, sukurti lengvai suprantamą medžiagą. Kurdami multimedia produktus, mes supratome, kad tai daug lengvesnis ir efektyvesnis būdas įtraukti į procesą sutrikusio intelekto žmones.

Projekto Puzzle partneriai naudojo plataus spektro multimedia požiūrį siekdami kurti informacinius išteklius kartu SU proto negalios asmenimis ir DĖL proto negalios asmenų. Tai įgalino mus informacijos apie žmogaus teises trūkumą mūsų bendruomenėse. Taip pat parodė naujus kelius, kuriais galime aktyviai integruoti ir įgalinti sutrikusio intelekto asmenis, siekiant patenkinti jų poreikį prieinamai informacijai ir pateikti ją tokiais būdais, kurie būtų suprantami visiems neįgaliesiems, net jei jie negali skaityti.

Šis multimedia atstovavimo požiūris sprendžia lengvo skaitymo informacijos trūkumą, naudojant nuotraukas, video bei audio klipus, dramos elementus, darbinius įgūdžius ir aktyvius metodus informacijai sukurti, kurią ne tik lengva skaityti, bet kurią lengva kurti, į ją lengva žiūrėti, jos lengva klausytis. Informaciją, pristatomą multimedia formatais, lengva interpretuoti, suprasti ir ji dažniausiai atitinka individo komunikacijos pasirinkimus bei asmeninius poreikius.

Projekto Puzzle komanda tiki, kad multimedia požiūris gali lengvam skaitymui suteikti kitą lygį.

 Nuo lengvai skaitomo iki lengvai suprantamo

Šį požiūrį mes vadiname „lengvai suprantamu“ ir jo tikslas – sukurti inovatyvius mokymo įrankius, kurie galėtų padėti profesionalams Europoje suprasti „naujo kelio“ idėją ir aktyviai ją taikyti savo darbe.

„Lengvo supratimo“ požiūris:

  •  Įtraukti sutrikusio intelekto asmenis, kaip aktyvius informacijos kūrimo dalyvius, panaudojant veiklas, kuriose jie dalyvauja. 
  •  Padeda sutrikusio intelekto asmeniui tapti kitų neįgaliųjų pagalbininku ir sektinu pavyzdžiu. 
  • Įgalina sutrikusio intelekto asmenis suprasti, ką reiškia žmogaus teisės ir kodėl šios teisės svarbios jų pačių gyvenime.
  •  Sukuria informaciją įvairiais media formatais taip, kad neįgalieji galėtų ją suprasti. 
  • Apima lengvo skaitymo metodų geriausios praktikos pavyzdžius ir praturtina bei išplečia naujais įrankiais ir metodais, kurie padeda pasiekti efektyvumą. 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos tikslas – lygios galimybės kiekvienam. Mes tikime, kad lengvo supratimo požiūris gali padėti įgyvendinti šį tikslą ir pagelbėti sutrikusio intelekto asmenims. Šis lengvo supratimo metodas gali įgalinti visus suvokti informaciją, kuri jiems yra reikalinga, reikšminga ir naudinga. Svarbiausia, kad šis metodas įgalina neįgalųjį suprasti jo teises ir gyventi kiek įmanoma savarankiškesnį gyvenimą, bei padėti jam tapti savo gyvenimo „kalviu“. 

Puzzle lengvo supratimo požiūris yra naujas mokymosi modelis sutrikusio intelekto asmenims.

 Kodėl Puzzle lengvo skaitymo metodas – unikalus metodas?

  •  Sutrikusio intelekto asmenys studijuoja Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir informacinių technologijų pagalba žingsnis po žingsnio kuria lengvai prieinamus ir lengvai suprantamus patarėjus, kurie padeda jiems patiems suprasti jų teises;
  • Sutrikusio intelekto asmenys patys kuria įrankius sau ir savo likimo draugams naudodami žingsnis po žingsnio lengvo skaitymo ir lengvo supratimo metodą; 
  •  Sutrikusio intelekto asmenys tampa efektyviais pagalbininkais ir savo neįgalių draugų atstovais. Šiame procese neįgalusis prisiima atsakomybes. Kitų mokymas yra geriausias būdas sustiprinti savo žinias ir įgauti pasitikėjimo savimi. 
  • Sutrikusio intelekto asmenims patinka mokytis vieniems iš kitų. Šis procesas turi psichologinį efektą – tai motyvuoja sutrikusio intelekto asmenis mokytis; 
  •  Sutrikusios intelekto asmenys patys vertina savo pažangą ir nusistato savo ateities tikslus, tokiu būdu kontroliuodami savo gyvenimą. 

Informatyvus tekstas

Puzzle Informatyvūs dokumentai grindžiami pagrindiniais Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos principais.

Informatyvūs dokumentai kuriami naudojant Projekto Puzzle lengvo supratimo metodą. Šie dokumentai gali būti naudojami mokytojų, neįgaliojo šeimos narių, globėjų ir specialistų, dirbančių su žmonėmis su mokymosi negalia (UK) / intelekto ir raidos sutrikimais (JAV), autizmo spektro sutrikimai / ar psichikos sveikatos problemomis.

Puzzle Projekto partneriai tikisi, kad geros praktikos pavyzdžiai įkvėps  sutrikusio intelekto žmones ir specialistus kitose šalyse kurti lengvai suprantamus ir lengvai skaitomus produktus pritaikytus specialiųjų poreikių turintiems asmenims. 

KELIONĖS PATARĖJAS

Kalba: Lietuvių
Forma: Powerpoint pristatymas
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui keliauti savarankiškai. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 20 str. Judėjimas iš vienos vietos į kitą.
Related session plan (EN)
Sukurta: JDC

SAVĘS ATSTOVAVIMAS

Kalba: Lietuvių
Forma: Video
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui prisistatyti ir papasakoti apie save, pradėti pokalbį su kitu žmogumi ir reikalui esant paprašyti pagalbos. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 8 str. Informavimas apie negalią.
Related session plan (LT)
Sukurta: JDC

Pinigų tvarkymo patarėjas

Kalba: Lietuvių
Forma: Video
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui suprasti pinigus ir naudotis pinigais. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 12 str. Lygybė prieš įstatymą.
Related session plan (LT)
Sukurta: JDC

AŠ ŽINAU

Kalba: Lietuvių
Forma: Powerpoint pristatymas
Aprašymas: Tai savarankiško mokymosi įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui geriau suprasti savo teises. keliauti savarankiškai. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 12 str. Lygybė prieš įstatymą.
Related session plan (EN)
Sukurta: JDC

Einame batų

Kalba: Lietuvių
Forma: Video | Powerpoint pristatymas
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui suprasti pinigus ir naudotis pinigais. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 12 str. Lygybė prieš įstatymą.
Sukurta: JDC

Mano laisvalaikis

Kalba: Lietuvių
Forma: Video
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui nueiti į kiną laisvalaikio metu. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 30 str. Sportas ir laisvalaikis.
Related session plan (LT)
Sukurta: JDC

Dantų valymas

Kalba: Lietuvių
Forma: Powerpoint pristatymas
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui pasirūpinti savo sveikata. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 25 str. Sveikata ir 26 str. Gebėjimų atgavimas.
Related session plan (LT)
Related session plan (EN)
Sukurta: JDC

Kelionė ten ir atgal

Kalba: Lietuvių
Forma: Powerpoint pristatymas
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui naudotis viešuoju transportu. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 3 str. Sverbiausios susitarimo mintys ir 20 str. Judėjimas iš vienos vietos į kitą.
Related session plan (LT)
Produced by: JDC

Atstovavimas sau

Kalba: Lietuvių
Forma: Video
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui prisistatyti ir papasakoti apie save, pradėti pokalbį su kitu žmogumi ir reikalui esant paprašyti pagalbos. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 8 str. Informavimas apie negalią.
Related session plan (LT)
Sukurta: JDC

Teisė sukurti šeimą

Kalba: Lietuvių
Forma: Video
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui suprasti, kad jis turi teisę sukurti šeimą jei to nori. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 23 str. Pagalba namams ir šeimai.
Sukurta: JDC

Ar aš galiu eiti į pasimatymą?

Kalba: Lietuvių
Forma: Video
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui suprasti, kad jis turi teisę į asmeninį gyvenimą. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 23 str. Pagalba namams ir šeimai.
Sukurta: JDC

Laisvalaikis

Kalba: Lietuvių
Forma: Powerpoint pristatymas
Aprašymas: Tai įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui suplanuoti savo laisvalaikį. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 30 str. Sportas ir laisvalaikis.
Related session plan (LT)
Sukurta: JDC

Mano teisės

Language: Lithuanian
Format: RIX Wiki
Description: Tai savarankiško mokymosi įrankis, padėsiantis sutrikusio intelekto asmeniui geriau suprasti savo teises. keliauti savarankiškai. Vadovaujantis Jungtinių tautų teisių konvencijos 12 str. Lygybė prieš įstatymą.
Related session plan (LT)
Related session plan (EN)
Sukurta: JDC

Spausdinti El.paštas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech