Naujienlaiškis Nr.4

PUZZLE PROJEKTAS – SKLAIDA

PUZZLE SIMPOSIUMO metu Kretoje

"PUZZLE" projektas jau greit bus baigtas. Baigiamasis projekto renginys –  tarptautinis "lengvo skaitymo" inovacinis – praktinis simpoziumas, kurio tikslas – palengvinti prieigą prie informacijos ir paskatinti žinių apie žmogaus teises sklaidą, sutrikusio intelekto asmenims.

Pagrindinis "PUZZLE“ projekto išskirtinumas yra tas, kad jo metu buvo  numatytos perspektyvos, suteikiančios galimybę perteikti informaciją sutrikusio intelekto asmenims jiems suprantamu būdu, išmaniai derinant esamas žinias apie  "lengvą skaitymą" su naujų technologijų galimybėmis. "PUZZLE" projektas numatė būdus, kaip naudojant naujas technologijas sutrikusio intelekto asmenys gali visapusiškiau atstovauti save, realizuoti savo teises, kurti mokymo(si) medžiagą, kurią  lengva suprasti ir padėti kitiems neįgaliems žmonėms siekti tų pačių tikslų. Tai buvo pagrindinė simpoziumo tema. Simpoziumą, kuris vyko 2017 m. birželio 8 -9 d., organizavo "PUZZLE“ Konsorciumas. Šis renginys parodė, kaip sutrikusio intelekto žmonės gali aktyviai įsitraukti mažinant prieinamos informacijos spragas. Taip pat buvo daug diskutuojama, kaip pateikti informaciją lengvai skaitomu ir lengvai suprantamu formatu, ypač tokiomis aktualiomis temomis, kaip: žmonių teisės, nes suaugę asmenys nori savarankiškai gyventi savo bendruomenėse taip, kaip jie geriausiai sugeba.

Renginyje dalyvavo sutrikusio intelekto asmenys iš Lenkijos, Lietuvos, Graikijos ir Didžiosios Britanijos, bei specialistai dirbantys su neįgaliaisiais, politikos formuotojai, žiniasklaidos ir "lengvo skaitymo“ specialistai.  Dalyviai pasidalino savo patirtimi darbo metodais. Buvo pristatyti įvairūs būdai, kurių pagalba sutrikusio intelekto asmenys gali mokytis kartu su savo likimo draugais, suprasti savo teises ir įgyti įgūdžių, reikalingų jų, kaip suaugusių asmenų, tikslams  pasiekti. Žinutė buvo aiški: kai sutrikusio intelekto žmogus geriau supranta savo teises, jis įgauna galimybę siekti nepriklausomybės ir taip pagerinti savo gyvenimo kokybę.

"PUZZLE" simpoziumas vyko "Research and Technology-Hellas" (FORTH) fondo patalpose Herakliono mieste (Graikijoje).

Pagrindiniai simpoziumo rezultatai:

  • Naujo projekto metu sukurto, "lengvai suprantamo"  metodo, manifestas, kuris sujungia jau esamą "lengvo skaitymo" metodą su multimedia;
  • Nauji "lengvai suprantami" edukaciniai ištekliai;
  • Nauji moksliniai įrodymai apie neįgaliajam prieinamą informaciją ir sutrikusio intelekto asmens teises. Šie tyrimai įrodė neįgaliesiems tinkamos medžiagos trūkumą ir nukreipė  gerosios praktikos pavyzdžių link;
  • Geros praktikos pavyzdžiai ir atvejų analizė Europos kontekstu.

Simpoziumas sustiprino projekto poveikį vietos, regiono, nacionaliniu ir Europos lygmeniu, nes jame dalyvavo atstovai iš "Inclusion Europe" ir "European Self-Advocates Platforms". Sutrikusio intelekto asmenys, su jais dirbantys specialistai ir savanoriai iš visos Europos, aktyviai dalyvaujantys lengvai skaitomos ir lengvai suprantamos informacijos kūrime, pasidalino savo novatoriško darbo patirtimi šioje srityje. Graikijos specialiojo ugdymo lyderiai pristatė pranešimus. Renginio dalyviai iš Graikijos bei kitų Europos šalių, mokėsi kartu seminaro metu.

Simpoziumo dalyvių vertinimai patvirtino renginio metu įgytą teigiamą ir motyvuojančią patirtį. Renginys patvirtino, kad tai yra puikus būdas užbaigti "PUZZLE" projektą ir padėti užtikrinti, kad jis turėtų teigiamą poveikį sutrikusio intelekto asmenims ir tiems, kurie juos palaiko ir moko visoje Europoje!

Spausdinti El.paštas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech