PROJEKTO ETAPAI

Projektas BUS ĮGYVENDINAMAS 5 ETAPAIS:

1. Etapas. Darbuotojų, dirbančių su proto negalios asmenimis, profesinių įgūdžių plėtotė (pradinė fazė)

Pirmasis etapas apima laipsnišką darbuotojų, dirbančių su proto negalios asmenimis, pagrindinių įgūdžių įsisavinimą apie "lengvo skaitymo" metodiką ir novatoriškų IT taikomųjų programų naudojimą darbe su neįgaliais žmonėms.

Šio etapo įgyvendinimas vyks tokiu nuoseklumu:

  • "lengvo skaitymo" mokymo medžiagos kūrimas (IO1) – tikslinė grupė darbuotojai;
  • medžiagos apie inovatyvių IT taikomųjų programų panaudojimo galimybes kūrimas (IO2) – tikslinė grupė žmonės su protine negalia;
  • darbuotojų mokymasis dirbti naudojant sukurtą medžiagą . Pirmieji mokymai darbuotojams (C1) Londone 2016 m. vasario mėn. Mokymuose dalyvaus 12 specialistų iš Graikijos, Lietuvos ir Lenkijos bei trenerių iš UEL (JK) ir MTM (SE).

2. Etapas. Sutrikusio intelekto asmenų įvertinimas

Antruoju projekto etapu bus siekiama įvertinti žmonių su protine negalia poreikius Graikijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Bus vykdomi tyrimai, siekiant nustatyti su kokiais skaitymo sunkumais neįgalieji susiduria, kaip jiems sekasi suprasti rašytinę informaciją ir informaciją apie žmogaus teises (IO3).

Šie tyrimai padės kuriant „lengvo skaitymo“  priemones ir įrankius tiek besimokantiesiems, tiek darbuotojams. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas kuo tiksliau pritaikyti „lengvo skaitymo“ tekstus  apie žmogaus teises, kad jie atitiktų neįgalių žmonių poreikius.  Šis etapas daugiausia apims kokybinius tyrimus,  į kuriuos bus įtraukti ir neįgalieji, ir su jais dirbantys darbuotojai. 

3. Etapas. Pritaikytos platformos ir mobiliosios aplikacijos kūrimas

Pritaikytos platformos ir mobiliosios  aplikacijos projektavimas, kūrimas ir taikymas. Ši platforma ir aplikacija bus naudojama, kaip pagrindinis įrankis skleidžiant „lengvo skaitymo“ mokymo medžiagą. Joje bus talpinama speciali mokomoji medžiaga asmenims  su protine negalia (IO4).

 

4. Etapas. Darbuotojų, dirbančių su proto negalios asmenimis profesinių įgūdžių plėtotė (pažengusi fazė)

Ketvirtasis etapas apima pažengusių darbuotojų mokymą darbui su proto negalios  žmonėmis, taikant "lengvo skaitymo" metodą ir IT paraiškų naudojimą su ID (IO5). Darbuotojai, atsižvelgdami į mokslinių tyrimų ir antrojo projekto etapo rezultatus ir įgūdžius, įgytus pirmajame etape, vertins "lengvo skaitymo" tekstus. Bus atsižvelgiama, ar tekstai atitinka tikslinės grupės interesus (IO3), ar medžiaga apie žmogaus teises, kuri yra pateikta "lengvai skaitoma" forma, prieinama sutrikusio intelekto žmonėms. Šiame etape, siekiant įvertinti sukurtą medžiagą, bus labai svarbus sutrikusio intelekto asmenų dalyvavimas. Antrasis mokymų etapas vyks 2016 lapkričio  mėn. Lietuvoje (C2), kuriame  dalyvaus 12 specialistų iš Graikijos, Lietuvos ir Lenkijos, bei mokymų vadovai iš UEL (JK) ir MTM (SE). Jo metu bus siekiama grįžtamojo ryšio. Besimokantys specialistai turės galimybę savo patirtį aptarti su dėstytojais iš UEL ir MTM. Bus diskutuojama apie medžiagos, kuri jau sukurta, kokybę,  apie tobulintinus ar reikalingus pokyčius.

 

5. Etapas. Tarptautinis simpoziumas.

Tai baigiamasis projekto etapas. Tarptautinis simpoziumas, skirtas  inovacijų ir gerosios patirties skleidimui dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis ir taikant  "lengvo skaitymo" metodą, vyks Heraklione Kretos saloje, Graikijoje 2017 m.

 

Spausdinti El.paštas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech