Projekto aprašymas

Jaunuolių dienos centras įgyvendina Erasmus+ Programos KA2 Strateginių partnerysčių projektą PUZZLE/GALVOSŪKIS.
Lengvai skaitomo teksto formų pritaikymas žmonėms su proto negalia. Nr. 2015-1-EL01-KA204-014123
 
Projekto trukmė: nuo 2015-09-01 iki iki 2017 -08-31.

Partneriai:

- Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Graikija
- Association For People With Learning Disabilities “Śmiałek”, Poznan, Lenkija
- Jaunuoliu dienos centras, Lietuva 
- RIX Research & Media, University of East London, Anglija
- Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Švedija

Projekto tikslai:

- mokytis pritaikyti naują metodą ir „versti“ tekstus, kad jie būtų suprantami žmonėms su ribotomis skaitymo galimybėmis;
- apmokyti 4 JDC specialistus, kurie bus atsakingi „versti“ tekstus, kurie būtų suprantami žmonėms su ribotomis skaitymo galimybėmis;
- mokyti proto negalios jaunimą skaityti „lengvai skaitomą“ tekstą;
- sukurti e- mokymosi platformą.

Turinys

Nepaisant pasiektos pažangos vis dar yra reikšmingas atotrūkis tarp išsivysčiusios Europos ir tokių šalių, kaip Graikija, Lenkija, ir Lietuva. Minėtose šalyse proto negalios jaunimo galimybės mokytis ir dalyvauti socialiniame gyvenime yra ribotos. Tai įtakojantys veiksniai yra: a) kvalifikuotų pedagogų, socialinių darbuotojų ar kitų specialistų, gebančių dirbti su žmonėmis su protine negalia trūkumas; b) mokymo metodikos ir priemonių, kurios įgalintų neįgalųjį suprasti raštinį tekstą nebuvimas; c) visos rašytinės informacijos neatitikimas proto negalios žmonių poreikiams. Šią problemą projekto partneriai planuoja spręsti pasidalindami projektines veiklas ir atsakomybes: - Švedijos vyriausybinė agentūra(MTM) ir jos ekspertai, turintys ilgametę patirtį įdiegiant „lengvai skaitomą“ metodą, siūlo praktinius mokymus ir pasidalinimą žiniomis bei patirtimi. Šis metodas palengvina teksto „išvertimą“ į lengvai skaitomą kalbą. „Išversti“ tekstai tampa lengvai suprantamais žmonėms su ribotomis skaitymo galimybėmis. - projekto partneris iš rytų Londono Rix tyrimų universiteto (UEL) Didžiosios Britanijos, atliks tyrimus ir poveikio skaičiavimus, susijusius su projekto tema. - projekto partneriai iš Graikijos, Lietuvos ir Lenkijos praktiškai taikys metodą dirbdami su proto negalios jaunimu. Tarptautinė komanda 12 specialistų bus specialiai mokomi MTM specialistų ir UEL specialistų, kaip taikyti naują metodą ir išnaudoti naujų technologijų potencialą taikant jas žmonėms su protine negalia. Laukiami rezultatai: - Sukurta e-mokymosi platforma, kurioje bus sukelti visi dokumentai skirti proto negalios jaunimui „lengvai skaitomos“ kalbos formatu. - Sukurtas e- mokymosi vadovas proto negalios jaunimui. - Apmokyti 4 JDC darbuotojai atlikti tekstų „vertimus“ ir pritaikymus proto negalios žmonių poreikiams.

Spausdinti El.paštas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech