Υλικο για συγγραφΗ κειμΕνων σε μορφΗ easy-to-read

Το Puzzle χρησιμοποιεί τη μέθοδο “easy to read” για να διευκολύνει την μετατροπή ενός κειμένου σε μορφή εύκολα κατανοητή από άτομα με περιορισμένες δυνατότητες στην ανάγνωση.

Για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές το έργο δημιούργησε Εκπαιδευτικό Υλικό. Το υλικό αυτό επικεντρώνεται στο πώς να εφαρμόσει κανείς τη μέθοδο easy-to-read για να γράψει κείμενα τα οποία άτομα με νοητικές αναπηρίες μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ένα Εγχειρίδιο που περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια της δημιουργίας κειμένου easy-to-read, μια Checklist (κατάλογο ελέγχου) και ένα Συμπληρωματικό Έντυπο το οποίο περιγράφει την εξέλιξη ενός κειμένου από easy-to-read μορφή σε easy-to-understand.

Εγχειρίδιο

Checklist

Το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε στον 1ο κύκλο κατάρτισης μικρής διάρκειας του Puzzle  που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016. Μια διεθνής ομάδα 12 επαγγελματιών (4 από κάθε μία από τις χώρες Ελλάδα, Λιθουανία και Πολωνία) οι οποίοι εργάζονται σε φορείς  που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε άτομα με νοητική υστέρηση επιμορφώθηκε από ειδικούς του οργανισμού MTM πάνω στη μέθοδο “easy to read”. Αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση το εκπαιδευτικό υλικό βελτιώθηκε για να ανταποκριθεί στις εκφρασμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Μετά τη 2η σύντομη κατάρτιση (Νοέμβριος 2016), αναμένεται ότι κάθε ένας από τους 12 επαγγελματίες θα είναι σε θέση όχι μόνο να γράφει κείμενα σε μορφή easy-to-read αλλά και να μεταφέρει αυτή τη γνώση σε ανθρώπους που υποστηρίζουν άτομα με νοητική υστέρηση.

Πληροφορία γραμμένη σε μορφή easy-to-read και συμπληρωμένη από φιλικές προς το χρήστη πολυμεσικές εφαρμογές και εργαλεία, μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στην ενημέρωση των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech