Η Προσεγγιση Puzzle

Η ομάδα του Έργου Puzzle ανέπτυξε και εφάρμοσε μια προσέγγιση ‘συν-δημιουργίας’ χωρίς αποκλεισμούς ως λύση στις προκλήσεις για πληροφόρηση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας με ΝΥ γύρω από την κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Μέσα από ερευνητική διαδικασία στις χώρες-εταίρους, το Έργο Puzzle εντόπισε εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΝΥ στην κατανόηση, πρόσβαση και επίτευξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η έρευνα ανέδειξε επίσης μερικές αποτελεσματικές λύσεις για αυτές τις προκλήσεις που απαιτούσαν μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των ατόμων με τη ΝΥ στην ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού. Οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούν απλές δραστηριότητες παραγωγής μέσων μαζικής ενημέρωσης και δραματοποίησης για να εμπλέξουν τους εκπαιδευόμενους σε μια σειρά διαφορετικών ρόλων, βασιζόμενες σε προσεγγίσεις συναντήσεων εργασίας που επικεντρώνονται στους προσωπικούς στόχους των μεμονωμένων ατόμων και πώς μπορούν να τους επιτύχουν στην πράξη. Δίνεται έμφαση σε αυτή την προσέγγιση ‘συν-δημιουργίας’ γιατί ενθαρρύνει την αυτό-συνηγορία του εκπαιδευομένου τόσο κατά τη διαδικασία δημιουργίας εύκολου στην κατανόηση υλικού όσο και στο περιεχόμενο της παραγόμενης πληροφορίας.

Ονομάζουμε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας ‘Easy to Understand’ και σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν άλλους επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν αυτούς τους νέους τρόπους εργασίας.

Η προσέγγιση Easy to Understand:

 • Εμπλέκει άτομα με ΝΥ σαν συμμετέχοντες και σαν ενεργούς δημιουργούς πληροφορίας μέσω δραστηριοτήτων που απολαμβάνουν
 • Βοηθά τα ίδια τα άτομα με αναπηρία να γίνουν υποστηρικτές άλλων ατόμων με ειδικές ανάγκες σαν παραγωγοί περιεχομένου, εκπαιδευτές και πρότυπα για μίμηση
 • Δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με ΝΥ να καταλάβουν τι εννοούμε με τον όρο ‘Ανθρώπινα Δικαιώματα’ και γιατί είναι σημαντικά για τη δική τους ζωή
 • Δημιουργεί πληροφορίες σε πολλαπλές μορφές πολυμέσων για να ταιριάζουν με τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πληροφορίες
 • Περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές των προσεγγίσεων Easy to Read και προσθέτει νέα εργαλεία και μεθόδους για τη διεύρυνση του εύρους και της αποτελεσματικότητάς τους.

Ο στόχος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση Easy to Understand μπορεί να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο για ανθρώπους όλων των ικανοτήτων. Αυτές οι μέθοδοι Easy to Understand επιτρέπουν σε όλους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν νόημα, να κατανοήσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τους αφορούν και έτσι να έχουν την πρόσβαση στις ευκαιρίες ζωής και την υποστήριξη που χρειάζονται για να ζήσουν όσο μπορούν ανεξάρτητα και να καθοδηγούν τη ζωή τους.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

An example of the 5-step PUZZLE Approach

 • 1. Study

  Study the rights of persons with disabilities

  People with ID study the UN-Convention on the Rights of Persons with disabilities and with the help of IT create step-by-step easy to access and understand advice that helps them to understand their rights.

 • 2. Become Competent

  Become competent

  People with ID become familiar with the ‘United Nations Rights of Persons with Disabilities’.

 • 3. Create

  Create adviser E2R and E2U

  People with ID build up a set of self-created tools for themselves and their peers with step-by-step, Easy to Read (EtR) and Easy to Understand (EtU) advice.

 • 4. Support

  Become supporter for ID friend and take responsibility

  People with ID become effective supporters and advocates for their ID friends and take on responsibility - the best way to strength personal knowledge and build confidence on a subject is by teaching others.

  People with ID enjoy learning from each other – this has a psychological effect, motivating people with ID to learn.

 • 5. Evaluate

  Evaluate own progress and make goals for the future

  People with ID evaluate their own progress and make goals for the future, taking greater control of their own lives.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech