PUZZLE PROJEKTAS – SKLAIDA

PUZZLE SIMPOSIUMO metu Kretoje

"PUZZLE" projektas jau greit bus baigtas. Baigiamasis projekto renginys –  tarptautinis "lengvo skaitymo" inovacinis – praktinis simpoziumas, kurio tikslas – palengvinti prieigą prie informacijos ir paskatinti žinių apie žmogaus teises sklaidą, sutrikusio intelekto asmenims.

Pagrindinis "PUZZLE“ projekto išskirtinumas yra tas, kad jo metu buvo  numatytos perspektyvos, suteikiančios galimybę perteikti informaciją sutrikusio intelekto asmenims jiems suprantamu būdu, išmaniai derinant esamas žinias apie  "lengvą skaitymą" su naujų technologijų galimybėmis. "PUZZLE" projektas numatė būdus, kaip naudojant naujas technologijas sutrikusio intelekto asmenys gali visapusiškiau atstovauti save, realizuoti savo teises, kurti mokymo(si) medžiagą, kurią  lengva suprasti ir padėti kitiems neįgaliems žmonėms siekti tų pačių tikslų. Tai buvo pagrindinė simpoziumo tema. Simpoziumą, kuris vyko 2017 m. birželio 8 -9 d., organizavo "PUZZLE“ Konsorciumas. Šis renginys parodė, kaip sutrikusio intelekto žmonės gali aktyviai įsitraukti mažinant prieinamos informacijos spragas. Taip pat buvo daug diskutuojama, kaip pateikti informaciją lengvai skaitomu ir lengvai suprantamu formatu, ypač tokiomis aktualiomis temomis, kaip: žmonių teisės, nes suaugę asmenys nori savarankiškai gyventi savo bendruomenėse taip, kaip jie geriausiai sugeba.

Renginyje dalyvavo sutrikusio intelekto asmenys iš Lenkijos, Lietuvos, Graikijos ir Didžiosios Britanijos, bei specialistai dirbantys su neįgaliaisiais, politikos formuotojai, žiniasklaidos ir "lengvo skaitymo“ specialistai.  Dalyviai pasidalino savo patirtimi darbo metodais. Buvo pristatyti įvairūs būdai, kurių pagalba sutrikusio intelekto asmenys gali mokytis kartu su savo likimo draugais, suprasti savo teises ir įgyti įgūdžių, reikalingų jų, kaip suaugusių asmenų, tikslams  pasiekti. Žinutė buvo aiški: kai sutrikusio intelekto žmogus geriau supranta savo teises, jis įgauna galimybę siekti nepriklausomybės ir taip pagerinti savo gyvenimo kokybę.

"PUZZLE" simpoziumas vyko "Research and Technology-Hellas" (FORTH) fondo patalpose Herakliono mieste (Graikijoje).

Pagrindiniai simpoziumo rezultatai:

  • Naujo projekto metu sukurto, "lengvai suprantamo"  metodo, manifestas, kuris sujungia jau esamą "lengvo skaitymo" metodą su multimedia;
  • Nauji "lengvai suprantami" edukaciniai ištekliai;
  • Nauji moksliniai įrodymai apie neįgaliajam prieinamą informaciją ir sutrikusio intelekto asmens teises. Šie tyrimai įrodė neįgaliesiems tinkamos medžiagos trūkumą ir nukreipė  gerosios praktikos pavyzdžių link;
  • Geros praktikos pavyzdžiai ir atvejų analizė Europos kontekstu.

Simpoziumas sustiprino projekto poveikį vietos, regiono, nacionaliniu ir Europos lygmeniu, nes jame dalyvavo atstovai iš "Inclusion Europe" ir "European Self-Advocates Platforms". Sutrikusio intelekto asmenys, su jais dirbantys specialistai ir savanoriai iš visos Europos, aktyviai dalyvaujantys lengvai skaitomos ir lengvai suprantamos informacijos kūrime, pasidalino savo novatoriško darbo patirtimi šioje srityje. Graikijos specialiojo ugdymo lyderiai pristatė pranešimus. Renginio dalyviai iš Graikijos bei kitų Europos šalių, mokėsi kartu seminaro metu.

Simpoziumo dalyvių vertinimai patvirtino renginio metu įgytą teigiamą ir motyvuojančią patirtį. Renginys patvirtino, kad tai yra puikus būdas užbaigti "PUZZLE" projektą ir padėti užtikrinti, kad jis turėtų teigiamą poveikį sutrikusio intelekto asmenims ir tiems, kurie juos palaiko ir moko visoje Europoje!

Spausdinti El. paštas

Antrasis projekto sklaidos renginys/ The second external dissemination- training  event in Lithuania

Tikslinė grupė- 20 socialinių darbuotojų/ The target group - 20 social workers.

2017-07-03 ir 2017-07-14

 

 

Spausdinti El. paštas

Pirmasis projekto sklaidos renginys/ The first external dissemination- training  event in Lithuania

 

Tikslinė grupė- 20 socialinių darbuotojų/ The target group - 20 social workers.

 

 

Spausdinti El. paštas

PUZZLE Simpoziumas ir sklaidos renginys

Tarptautinis simpoziumas, skirtas skatinti inovatyvias ugdymo praktikas intelekto sutrikimą turintiems asmenims, naudojant “lengvo skaitymo” metodą internetinėje erdvėje

2017 Birželio 8d.

Heraklionas, Graikija

Lengvas skaitymas tapo lengvesnis!

Ne tik kurk lengvai skaitomą informaciją intelekto sutrikimų turinčių asmenų auditorijai, bet:

-       kurk, kad būtų lengva žiūrėti;

-       kurk, kad būtų lengva klausytis;

-       kurk, kad būtų lengva bendrauti ir

-       KURK KARTU SU MUMIS – žmonėmis, kuriems skirta ši informacija!

Projektas Puzzle (http://www.puzzle-project.eu/index.php/en/) tyrinėjo, kaip mes galime modernizuoti požiūrį į informacijos kūrimą naudodami multimediją ir internetą, kad ši taptų lengviau prieinama intelekto sutrikimą turintiems asmenims. Mes išvystėme lengvo skaitymo metodo pažangesnį lygį, atveriantį daugiau naujų galimybių, kurias gali suteikti skaitmeninės technologijos.

Mes tyrinėjome ir tobulinome naujus būdus kaip sukurti  lengvai skaitomą tekstą, kad jis būtų lengvai suprantamas. Dirbdami projekte Puzzle, kartu su neįgaliaisiais asmenimis, tyrinėjome multimedijos įrankių ir produktų kūrimo metodų galimybes, pakeliant “lengvą skaitymą” į aukštesnį lygį. Į lygį, sujungiantį vertingus standartus ir gaires, kuriuos sukūrėme tam, kad tekstas ir vaizdai būtų lengviau suprantami naudojant inovatyvius būdus, būtų lengviau prieinama informacija, kuria multimedija gali sudominti ir įtraukti įvairių gebėjimų žmones.

PUZZLE projektas remiasi Lengvai Skaitomos informacijos projektu, nurodymais ir standartais, kurių pradininkės buvo  tokios grupės kaip Mencap Jungtinėje Karalystėje, MTM Švedijoje ir grupė nacionalinių organizacijų, kurios dirbo su Europos įtrauktimi tam, kad nustatytų vieningus informacijos standartus visoje Europoje 2009.

Kokia projekto PUZZLE trūkstama grandis?

PUZZLE, kurį mūsų projektas bandė išspręsti yra geriausiai įvertintas mūsų dalyvių komentaruose:

“Kaip “Lengvas skaitymas” sprendžia mano problemas – aš negaliu skaityti!”

“Neduokite man popieriaus lapo, bet parodykite ką jūs turite galvoje!”

“Aš neperskaičiau knygos (aš neperskaičiau jokių knygų), bet aš pamačiau nufilmuotą vaizdą!”

Spausdinti El. paštas

  • 1
  • 2
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech