IO1

Materiały do nauki wdrażania techniki „Easy to Read” jako metody pisania tekstów w formie zrozumiałej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Materiały szkoleniowe „Easy to Read” składają się z poradnika, szczegółowo opisującego etapy tworzenia tekstów łatwych w zrozumieniu, który może być łatwy w zrozumieniu dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Drukuj E-mail

IO2

Innowacyjne aplikacje i ich wykorzystania w celu wspierania uczenia się przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Materiały szkoleniowe prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie aplikacji przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, możliwości i sposoby, jakie mogą być stosowane. Prezentacja techniki „Easy to Read” lub innych podobnych aplikacje dla urządzeń mobilnych.

Drukuj E-mail

IO3

Diagnoza trudności ze zrozumieniem tekstów informacyjnych i tekstów związanych z prawami człowieka przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Grecji, Polsce i na Litwie.

Badania z młodzieżą i osobami z niepełnosprawnością intelektualną wymaga poznania przez nich ich podstawowych prawa człowieka i zrozumienia, które pozwoli im korzystać z tych praw w ich codziennej praktyce (Informacje ogólne, zdrowie, praca, edukacja, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, obywatelstwo). Badanie to opiera się więc na przeglądzie zaawansowanych teorii i wyników badań międzynarodowych, w formie badań empirycznych, które odbędą się w Grecji, Polsce i na Litwie. Kluczowym zagadnieniem w badaniach empirycznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie bezpośrednie wyrażanie swoich potrzeb i pragnień. Porównanie i synteza wyników, wniosków i instrukcje dotyczące pisania tekstów w formie „Easy to Read” odnoszące się do zagadnień informatycznych i praw człowieka.

Całościowy raport dostępny jest w wersji Angielskiej. Możesz pobrać polskie

Streszczenie Ninejszego Raportu

Rekomendacje i instrukcje dotyczące zwiększenia dostępu do informacji związanych z prawami człowieka przez osoby niepełnosprawne

Drukuj E-mail

IO4

Platforma internetowa do nauczania i uczenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Platforma będzie oferować wychowawcom możliwość organizowania zajęć edukacyjnych i publikowania materiałów informacyjno-edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Platforma może być dostępne za pośrednictwem komputerów podłączonych do sieci, ale użytkownicy będą mieli możliwość korzystania również za pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanej aplikacji.

Drukuj E-mail

IO5

Dokumenty informacyjne w formie „Easy to Read” oraz materiały do nauczania i uczenia się pojęć związanych z prawami człowieka przy użyciu metody „Easy to Read” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Forma dokumentów informacyjnych w formie „Easy to Read” dotyczących tematów, będących obiektem zainteresowania grupy użytkowników końcowych, zgodnie z procedurą oceny potrzeb (O4) i materiałów nauczania / uczenia się w formacie „Easy to Read” odnośnie Praw Człowieka (prawa obywatelskie, prawa pracy, prawa do edukacji, zakwaterowania, integracji społeczna itp), specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Drukuj E-mail

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech